"Spośród wszystkich głosów świata; najpiękniejszy jest głos serca"
~autor nieznany


Ważne jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem i spojrzenie na niego indywidualnie.
Pracuję w konwencji integratywnej, co oznacza, że w swojej pracy łączę różne kierunki psychoterapii. Dzięki temu mogę łatwiej dostosować metody pomocy do potrzeb i problemów klienta.

Kształcę się w podejściu MetaSystemowym co oznacza, że w swojej pracy zajmuję się rodzinami rozumianymi jako system uwzględniając panujący tam wyższy porządek.

Swoją pracę stale superwizuję u certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej. Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz European Association for Psychotherapy.

Sesja terapeutyczna indywidualna trwa ok.50 min.
Pierwsze spotkania to konsultacja od (jednej do kilku) w celu ustalenia formy i celu pomocy, zawarcia kontraktu psychoterapeutycznego. Koszt 50 EUR.

Prowadzę również psychoterapię par oraz sesje rodzinne.

Serdecznie zapraszam!